Kitabta

Kitabta n̰orokam munduŋa wî nîyembo ndaŋ-ndaŋta ye, kilik kena karka kosiŋi.

A) Kitabta kobolokta sule na nîŋa (kaa kâddusar gâr igegiye)

Kitab 1 – Kanaa masaraka gâr meni!

Kitab 2 - Kanaa masarak Kitab 2

Kitab 3 - Nârkawira waja taŋ nora mbo

Kitab 4 - Kitab gâyiriya kaa alle na nî

Kitab 5 - Kitab jogorofiya hâbutoo dîniya taŋ nûreg

Kitab 6 - Kanaa gurii kaa Masaraa nîŋa (sul Amazon.com)

Nintika 1

Nintika 2

Gindira kanaa masaraka nî

B) Kitabta wîwo kimin̰ sina îndiyen̰ mo gâr igegiye:

Kitab ABC - Kitab tîŋge mbo gûmma mbo nosinja

Kitab 1 - Kanaa masaraka gâr meni!

Kitab 2 - Kanaa masarak Kitab 2 madrasa tag (Caki 1)

C) Kûji kanaa masaraka nî:

Kitabta mbara na wî i suran̰ mirsi kanaa as na nîŋa mbo nûreye. Ila i masaraka noŋ faransawi noŋ îŋgilizi noŋ ârinjek noŋ ye.

Kûji kanaa masaraka nî sûran̰ mbo

Kitab sede wara taŋa nî mbo kucice mbo

D) Kitabta fandaŋta

"Ajaja" "Ajbaj"

Âjii Masaraa nîŋa

Aŋtiren̰ Masaraa nîŋ

N̰amn̰amire mbo nimiri tuu mbo

Kitab kârifi ta (**Ŋûndi**)

Gôki Makkam ko tara : Lukkura kanaa masarak mbo (**Ŋûndi**)

Hikme majirin to : Kanaa sîkal ûrana wî (**Ŋûndi**)

E) Kitabta nintika nîŋa:

Saa laŋa

Joo nintika

Nintika Fatime taŋa

F) Kitabta majirinta ma gâr geya nosinje nîŋa:

Âfurfuraŋgi nomon̰e

Ama kuci ye

Bîs tîŋgi

Dîk hille ta

Înje kâddi

Kûn̰o kâddi

Lûn̰eya kokori taŋ

Taŋu geya

Âsurtu geya

Sî gi

Kidime kambas nî mbo mûcoo nî mbo

Kallikandi sîŋgee nû

Kâciŋ rogora gi ndaŋ-ndaŋ te!

G) Kitabta lukkura numan̰e nene wî:

Andiyak niyana

Ŋga lo kedem tula?

Maŋ saa nî de le

Nîkariya ambukula tag

Ndâynjara jî nî nene taŋ

Hikme dala Sileman to

Lukkura gûrii Îsob taŋ (**Ŋûndi**)

Fatime kimin̰ mbo tîrmila

Kitabta kâddusar (Kobolok kimin̰ nû 1):

Gêra kârifi taŋa

Kima bûrtu niye gi

Kima nôroci

Kima nuccumari

Kima sukkar mo wâyina

Nduŋuriya Direge taŋ

Njeba waldama ta

Zâgiyem aka

Kitabta kâddusar (Kobolok kimin̰ nû 2):

Âsurtu geya

Giyeya Adam tag bûrtim

Kallikandi Hawaye ta

Kallikandi n̰êti ta

Kima nârinji

Kûrdi meŋgi to

Nârkawira kima ta

Nduŋuriya Tûsa taŋ

Rugura toŋo na

H) Kitabta lîjira nâbin̰ nîŋ nûre wî:

Kanaa Adam taŋ mbo Nu taŋa mbo

Kanaa Ibrahim taŋa

Kanaa Yakub mbo Yusuf taŋa mbo

I) Kitabta ayeje nîŋa:

Kitab ayeje nî 2023

Kitab ayeje nî 2022

Kitab ayeje nî 2021

Kitab ayeje nî 2020

Kitab ayeje nî 2019

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.