ABC Masarak

Tîŋge kanaa masaraka nîŋa wî i 34 ye.

Ilam tîŋge sûlo nene 10 ye :

  • Tîŋge sâgi nene 5 ye. I : â - ê - î - ô - û noŋ ye
  • Tîŋge sagi nenenda du tur ye. I : a - e - i - o - u noŋ ye

Hâgudu tîŋge sulo nusula wî du 24 ye.

  • Ila i : b - c - ch - d - f - g - h - j - k - l - m - mb - n - nd - n̰ - nj - ŋ - ŋg - r - s - t - w - y - z inko ye.

Wîm kude,

  • Tîŋge masaraka nîŋa fandaŋta : ŋ - n̰ mbo ye.
  • Tîŋge mbara lo sûlo tîlo nene wî : ch - mb - nd - nj - ŋg noŋ ye.

Âsuro tîŋge nî gu dîsir munduŋa jîkala ndeteŋ:

Hâgudu fîdiyo tîŋge gumma nû dîsir munduŋa njeŋ gena kallo kinaŋ:

 

Fîdiyon̰ wî Youtube gakan koy rakiti: