ABC Masarak

Tîŋge kanaa masaraka nîŋa wî i 34 ye.

Ilam tîŋge sûlo nene 10 ye :

  • Tîŋge sâgi nene 5 ye. I : â - ê - î - ô - û noŋ ye
  • Tîŋge sagi nenenda du tur ye. I : a - e - i - o - u noŋ ye

Hâgudu tîŋge sulo nucice wî du 24 ye.

  • Ila i : b - c - ch - d - f - g - h - j - k - l - m - mb - n - nd - n̰ - nj - ŋ - ŋg - r - s - t - w - y - z inko ye.

Wîm kude,

  • Tîŋge masaraka nîŋa fandaŋta : ŋ - n̰ mbo ye.
  • Tîŋge mbara lo sulo tîlo nene wî : ch - mb - nd - nj - ŋg noŋ ye.

Âsuro tîŋge nî gu dîsir munduŋa jîkala ndeteŋ:

ABC Masarak 2022

Hâgudu fîdiyo tîŋge gumma nû dîsir munduŋa njeŋ gena kallo kinaŋ:

 

Fîdiyon̰ wî Youtube gakan koy rakiti:

ABC Masarak

Tîŋge sulo nene 10 na wî

Tîŋge sâgi nene katab geya

Tîŋge ndeta: b / mb

Tîŋge ndeta: d / nd

Tîŋge ndeta: j / nj

Tîŋge ndeta: ŋ / g / ŋg

Tîŋge ndeta: n̰ / ŋ / c

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.