Tîŋge ndunja (Âguri)

Lâwe tîŋge masarak kanaa neneg: African Keyboard

 

1) Lâwe gu tâlafun nam njurto ninnde-ken, tatbik Matjar” ilu lûtturaŋa, mirsi “African Keyboard” ru katab genin, tatbik gu tanarin :

 

gani ûnjuci “Download” uri ilim tom genin tâlafun nam tûsurti.

 

2) Hâgudu “Matjar” molo tîŋ, dabtim lay, kanaa nî gani “lugat” ilu tom genin, gi ta kawo tanarin:

 

“African Keyboard” mo tom genti.

 

3) Hâgudu gani kanaa nî gim lân, “African Keyboard”ko tom genin, igi ta kawo tûtturaŋin :

 

Character Set” mo tom genin, Afrikiya taŋ kanaa nene igu tanarin :

 

kanaa “National Alphabet of Chad” taŋam tom genteye.

 

Ken katab geya

1- Hâbutu katab gentiyan, gani kitaba nî gim ko : 

 

hâbi kanaa nogolon̰e gu tom genin, masaraka igi ta kawo tanarin :

 

katab genteye.

 

Tîŋge ndunja

- Sâgii nûnja: â ê î ô û - tîŋge wî nduŋtiyan, gîlaŋ tîŋgu tiro nduŋ-kodo, hâgudu gani sâgu nene gim telle tom genti.

- Tûn̰u nûnja:  n̰ -  tîŋgi gu nduŋtiyan, gîlaŋ tîŋgu "n" tiro nduŋ-kodo, gani tûn̰i tinda gim, mbîri tom genti.

 

- Tîŋgi ŋ wo ndunja: tîŋgi gim Ŋ  ko dil genin katab tenin leti.

 

Partager

Votre encouragement nous est précieux

Vos témoignages contribuent à rendre possibles des sites web tels que celui-ci.